HOME
burad aan Kroatische kust

de meest gestelde vragen .....

Men vraagt mij vaak hoe ik er toe ben gekomen om de taal te leren?
of:
Wat mijn relatie is met het voormalige Joegoslavië?
De antwoorden op deze vragen vindt u terug bij “de docente”.

 • Is het een moeilijke taal? Ja en nee!
  Ja
  , omdat de taal een flinke hoeveelheid grammaticale regels kent. Namelijk, drie geslachten, zeven naamvallen en drie groepen vervoegingen van werkwoorden.
  Ja, 
  omdat Nederlanders de neiging hebben de klemtoon van woorden
  anders te leggen.
  Nee
  , omdat er nauwelijks uitzonderingen zijn. Practisch alles gaat volgens duidelijke, strakke regels. Dat geldt zowel voor de verbuiging van de zelfstandige naamwoorden als voor de vervoeging van werkwoorden.
  Nee, omdat de uitspraak van Slavische talen heel makkelijk te leren is. Nadat u weet dat een v als w wordt uitgesproken en de u als oe, en u oefent op de verschillen tussen de c, ć en de č, dan kan er niet veel meer fout gaan.
 • Ik ben boven de zestig. Kan ik de taal nog wel leren?  
  Ja, als de motivatie groot genoeg is en men er voldoende tijd in steekt, gaat het lukken. Mijn ervaring is, dat oudere mensen veel tijd besteden aan hun nieuwe hobby. Het volgen van de lessen alleen is niet voldoende. Men zal thuis de woorden moeten leren en de oefenstof moeten maken, maar dat geldt voor jong en oud.

 • Wat is het verschil tussen Servisch, Kroatisch en Bosnisch?  
  Vóór 1992 bestond er één taal: het Servo-Kroatisch, dat zegt al veel. Na de scheiding van de voormalige deelstaten in 1995, kreeg ieder zijn “eigen taal”.

Kroatisch, Bosnisch en Servisch zijn gebaseerd op dezelfde grammatica.
De schrijfwijze van woorden verschilt; waar de Kroaat bijvoorbeeld lijep (mooi) zegt, zegt de Serviër lep. Of vidjeti - videti (zien). In veel gevallen is het een kwestie van de ij of de j  in de Kroatische taal
schrappen en men houdt Servisch over.
Daarnaast gebruikt men andere woorden. Voorheen ging dat om een
handvol woorden maar, de landen hebben meer en meer behoefte aan een eigen identiteit en dat uit zich ook in de taal. Bovendien zijn er aan de Kroatische kust Italiaanse woorden door de taal verweven en in het Bosnisch is dat zo met Turkse woorden.
Tóch, kunt u met zowel Kroatisch als Servisch terecht in Servië, Bosnië, Kroatië en Montenegro. 
Zelfs in Macedonië zult u elkaar verstaan. In Slovenië verstaat de oudere bevolking het Servo-Kroatisch, omdat men vroeger op school Servisch heeft geleerd. Als u een goede kennis van het Servo-Kroatisch heeft, verstaat u redelijk de Sloveense taal.

 • Wat kan ik, nadat ik de introductiecursus heb gevolgd?  
  Er van uitgaande dat u alles serieus hebt bestudeerd, heeft u zich een woordenschat van ruim 700 woorden eigen gemaakt; u heeft kennis gemaakt met de zeven naamvallen; u kunt de weg vragen en het antwoord verstaan; tellen, klokkijken en een afspraak maken. U beheerst de drie groepen vervoegingen van werkwoorden in de tegenwoordige tijd, en kan uit de voeten met de verleden tijd en de toekomende tijd, zodat u zinnen en vragen kunt formuleren. Geen uit het hoofd geleerde zinnetjes, maar uw eigen zinnen! Al met al genoeg stof voor een basisgesprek.

 • Hoeveel tijd moet ik aan mijn huiswerk besteden?
 • Advies: Leerstof heeft tijd nodig om te bezinken; stel het leren dus niet uit tot de laatste dag voor u weer les heeft. Elke dag een half uur studeren is effectiever, dan één keer drie uur.
  Als u de leerstof eenmaal kent, heeft u in een uur de schriftelijke opgaven van de betreffende les gemaakt *).
  *) ter compensatie van de mondelinge lessen heeft de zelfstudie-cursist een groter aantal schrijfopgaven; uw oefenstof vergt dus meer tijd. U heeft echter wel het voordeel uw eigen tempo te kunnen kiezen.

  Anneke Berckmans
de docente
introductie-
cursus
uitgebreide
taalcursus
mini- vakantiecursus
grammaticaboek
spijzen en dranken
leuke boekjes
reacties van cursisten
meest gestelde
vragen
nuttige linken
contact en route-
beschrijving